شیطان پرستی یک جریان است نه یک فرقه

شیطان پرستی یک جریان است نه یک فرقه

متن مصاحبه با مجله همشهری سرنخ-شماره ۶۹ گفتگو با پژوهشگر کارگروه شیطان پرستی موسسه بهداشت معنوی شیطان پرستی یک جریان است نه یک فرقه شیطان…

مطالعه متن →
جادوگران مدرن یا شعبده بازان حرفه ای+عکس+کلیپ

جادوگران مدرن یا شعبده بازان حرفه ای+عکس+کلیپ

حساب یک سری از شعبده بازان را باید از جادوگران و ساحران جدا کرد. شعبده بازی های حرفه ای سحر و جادو نیست، تلفیقی است…

مطالعه متن →
فراماسونری و کابالا

فراماسونری و کابالا

با توجه به مطالب بخش قبل تا حدودی روشن شد که ریشه های فراماسونری به فرقه شوالیه های معبد باز می گردد و ماسون ها…

مطالعه متن →
عرفان کابالا و درون مایه های شیطانی

عرفان کابالا و درون مایه های شیطانی

یکی از عوامل مهم ترویج آئین های شیطانی در طول قرون وسطی، تدوین و ترویج عقایدی مسموم تحت عنوان عرفان کابالا می باشد. همانطور که…

مطالعه متن →
تاریخچه مختصر انجمن های فراماسونری

تاریخچه مختصر انجمن های فراماسونری

انجمن های فراماسونری نوعی تشکیلات مخفی است که با انگیزه تسلط استعماری بر مردم جهان شکل گرفته است. اسناد بسیاری دال بر وجود اعتقادات و…

مطالعه متن →