برای مقابله با شیطان پرستی به « نگرش سوم » نیازمندیم

برای مقابله با شیطان پرستی به « نگرش سوم » نیازمندیم

شیطان پرستی یکی از ۲۵۰۰ فرقه جدیدی است که تحت عنوان مذاهب عصر جدید در حال گسترش در سطح دنیاست و ایران نیز از این…

مطالعه متن →
گزارش اجمالی سفر تحقیقاتی به هند

گزارش اجمالی سفر تحقیقاتی به هند

گسترش عرفانهای کاذب در کشورهای اسلامی به ویژه در ایران سالهاست که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان یک تهدید فرهنگی مورد تأکید قرار…

مطالعه متن →
زنگ خطر بومي سازي شيطان گرايي به صدا در آمده است

زنگ خطر بومی سازی شیطان گرایی به صدا در آمده است

  آنچه در مواجهه با فرقه های انحرافی نوظهور از اهمیت بسزایی برخورداراست، نحوه رویارویی با آنهاست. بدون تردید پژوهشهای عمیق روی این گروه ها،…

مطالعه متن →
نگاهی به چرایی رویکرد جوانان به نمادهای شیطان پرستی ؛

نگاهی به چرایی رویکرد جوانان به نمادهای شیطان پرستی ؛

مصاحبه با پایگاه خبری قدس شیطان پرستی قطعه ای از پازل دشمن است تنظیم خبر:محمد بیدار منش محمد بیدار منش: کنار ویترین مغازه زیور آلاتی…

مطالعه متن →