نقدی بر نقدِ شیطان گرایی در کشور

نقدی بر نقدِ شیطان گرایی در کشور

شیطان پرستی کلید واژه ای بود که برای مدتی نقل محافل رسانه ای و محافل دانشجویی شده بود. اخبار متعدد در تلکس های خبری، کارگاه…

مطالعه متن →