ناگفته های هندوئیسم- قسمت 6

ناگفته های هندوئیسم- قسمت ۶

موضوع برنامه: تلاش های غرب برای معرفی هندوئیسم به عنوان معنویتی جهانی

مطالعه متن →
ناگفته های هندوئیسم- قسمت 5

ناگفته های هندوئیسم- قسمت ۵

سرفصل مباحث: ۱. تأثیرات جریان استعمار بر روی هندوئیسم ۲. ظرفیت های هندوئیسم برای خدمت به نظام سلطه ۳. تأسیس فرقه های جدید هندویی هماهنگ…

مطالعه متن →
وظایف جبهه فرهنگی انقلاب در مواجهه با موضوع شیطان‌پرستی

وظایف جبهه فرهنگی انقلاب در مواجهه با موضوع شیطان‌پرستی

مصاحبه با پایگاه خبری تحلیلی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی (حلقه وصل)-بخش دوم

مطالعه متن →
رویکرد جبهه فرهنگی انقلاب در مقابل جریان‌ها و گروه‌های جعلی باید هوشیارانه باشد

رویکرد جبهه فرهنگی انقلاب در مقابل جریان‌ها و گروه‌های جعلی باید هوشیارانه باشد

مصاحبه با پایگاه خبری تحلیلی جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی (حلقه وصل)

مطالعه متن →
ناگفته های هندوئیسم- قسمت 4

ناگفته های هندوئیسم- قسمت ۴

 سرفصل مباحث: ۱. جشن ها و آداب شیطانی هندوئیسم ۲. دوران کلاسیک هندوئیسم و شکل گیری آئین های بودیسم و جنیسم. ۳. ورود اسلام به…

مطالعه متن →