ناگفته های هندوئیسم- قسمت 3

ناگفته های هندوئیسم- قسمت ۳

سرفصل مباحث: (آداب هندوئیسم) ۱٫ تشریح پرستش خدایان و معابد. ۲٫ تشریح آداب هندویی (آداب تدفین و مرده سوزی) ۳٫ اعتقاد به تناسخ.

برنامه ناگفته های هندوئیسم از سری برنامه های ناگفته های ادیان
یکشنبه ها ساعت ۱۸-۱۹ به صورت زنده از شبکه ولایت