ناگفته های هندوئیسم- قسمت 4

ناگفته های هندوئیسم- قسمت ۴

 سرفصل مباحث: ۱٫ جشن ها و آداب شیطانی هندوئیسم ۲٫ دوران کلاسیک هندوئیسم و شکل گیری آئین های بودیسم و جنیسم. ۳٫ ورود اسلام به هند ۴٫ تشکیل آیین سیک به همراه پخش مستند زنده بگور کردن دختران در آیین هندو

برنامه ناگفته های هندوئیسم از سری برنامه های ناگفته های ادیان
یکشنبه ها ساعت ۱۸-۱۹ به صورت زنده از شبکه ولایت