ناگفته های هندوئیسم- قسمت 5

ناگفته های هندوئیسم- قسمت ۵

سرفصل مباحث:
۱٫ تأثیرات جریان استعمار بر روی هندوئیسم
۲٫ ظرفیت های هندوئیسم برای خدمت به نظام سلطه
۳٫ تأسیس فرقه های جدید هندویی هماهنگ با نظام سلطه.

برنامه ناگفته های هندوئیسم از سری برنامه های ناگفته های ادیان
یکشنبه ها ساعت ۱۸-۱۹ به صورت زنده از شبکه ولایت