ناگفته های هندوئیسم- قسمت 7

ناگفته های هندوئیسم- قسمت ۷

سرفصل مباحث:
۱٫ یوگا ( طریقت عملی عرفان هندوئیسم)
۲٫ تاریخچه یوگا
۳٫ مکاتب یوگا
۴٫ مراحل یوگا (یاما، نیاما، آسانا)
۵٫ یاما: پرهیزات، نیاما: الزامات، آسانا: وضعیت های جسمانی ( پرستش خورشید)

برنامه ناگفته های هندوئیسم از سری برنامه های ناگفته های ادیان
یکشنبه ها ساعت ۱۸-۱۹ به صورت زنده از شبکه ولایت