ناگفته های شیطان گرایی-قسمت دوم- نسخه کامل

ناگفته های شیطان گرایی-قسمت دوم- نسخه کامل

سرفصل مباحث:

چه کسانی شیطان پرستی را از دوران باستانی به دوره های بعدی منتقل نمودند؟

چه درونمایه هایی شیطان گرایانه ای در کابالا (عرفان یهودی) وجود دارد؟

برنامه ناگفته های شیطان گرایی از سری برنامه های ناگفته های ادیان – شبکه ولایت