ناگفته های شیطان گرایی-قسمت سوم- نسخه کامل

ناگفته های شیطان گرایی-قسمت سوم- نسخه کامل

ارتباط میان کابالا و فراماسونری و ترویج شیطان گرایی در دوران قرون وسطی؟
چه شخصیت ها و گروه هایی در دوران مدرن (قرن های ۱۶-۱۹ میلادی) در اروپا شیطان گرایی را ترویج می کردند؟
از سری برنامه های ناگفته های ادیان (شبکه جهانی ولایت)-کارشناس حجت الاسلام حسین عرب.