یوگا با "ورزش" آغاز می شود و با "معنویت" ادامه می یابد

یوگا با “ورزش” آغاز می شود و با “معنویت” ادامه می یابد

▪️ محققان دانشگاه کانکتیکات آمریکا در مطالعه ای که بر روی بیش از ۵۰۰ نفر از افراد مشغول به #یوگا در سطح کشور آمریکا داشته اند دریافتند: بسیاری از افرادی که یوگا کار می کنند، در ابتدا با انگیزه های #سلامت_جسمی و روانی وارد یوگا می شوند؛ منتهی پس از مدتی با #ابعاد_معنوی یوگا آشنا شده و این موضوع انگیزه اصلی آنان برای ادامه فعالیتشان در این زمینه است.

▪️ این پژوهش که بر روی ۳۶۰ کارآموز و ۱۵۶ مربی یوگا صورت گرفته، در شماره ۲۱ نشریه علمی “سلامت روانی” منتشر شده است. هر دو گروه هدف اولیه شان از ورود به یوگا را مسائلی چون: تناسب_اندام، رهایی از استرس و … بیان کرده اند. این در حالی است که بیش از ۶۲ درصد از کارآموزان و ۸۵ درصد از مربیان، عنوان کرده اند که پس از مدتی هدفشان به سمت ابعاد معنوی یوگا تغییر کرده است.