یوگا ورزش یا عرفان کاذب

یوگا ورزش یا عرفان کاذب

امروزه «یوگا» به عنوان یک ورزش معرفی می‏شود. معمولا کسانی که با یوگا آشنا می‏شوند، در مراحل اولیه آن را به صورت حرکات #جسمی می‏شناسند….

مطالعه متن →