یوگا ورزش یا عرفان کاذب

یوگا ورزش یا عرفان کاذب

امروزه «یوگا» به عنوان یک ورزش معرفی می‏شود. معمولا کسانی که با یوگا آشنا می‏شوند، در مراحل اولیه آن را به صورت حرکات #جسمی می‏شناسند. ممکن است برای لاغری، زیبایی اندام و حتی رسیدن به آرامش از آن استفاده کنند، اما به تدریج آن را به عنوان یک ورزش ذهنی و سپس به عنوان یک راه معنوی به کار می‏گیرند. در ادامه نیز به مرور به مسیری وارد می‏شوند که از ابتدا تصوری از آن نداشته اند، و بهتر است بگوییم، آن را آگاهانه انتخاب نکرده‏اند.

این که یوگا تنها یک ورزش نیست بلکه مرام و مسلکی شبه معنوی است، تنها یک ادعا نبوده و با گفته های پیشکسوتان مروج یوگا در کشور نیز مطابقت دارد.

سیدجلال موسوی نسب، که به واسطه کهولت سن به #پدر_یوگای_ایران معروف است، در موارد متعددی یوگا را یک مرام معنوی معرفی می کند. وی که بیش از ۳۰ جلد کتاب در زمینه یوگا ترجمه و تالیف نموده است، کسانی که یوگا را ورزش می نامند، کوته نظر معرفی می کند.
yon.ir/WpyeW

وی در مقدمه یکی از آثارش با اعتراض به قرار دادن یوگا به عنوان یکی از ورزش های همگانی، اینچنین می نویسد:

گروهی که باید در کسب معرفت یوگا به تصفیه روحی و روانی خود بپردازند، یوگا را مستمسک سلامت قرار داده، به عنوان مربی یوگا آن را با نام‌های ورزش، نرمش، بدن سازی و غیره، به این مناسبت که با چند تمرین محدود ژیمناستیک تشابه دارد در هر کوی و برزن به این و آن تعلیم می دهند و فساد جسمی و روحی را در بین جامعه بذرافشانی کنند.
(هاتا یوگا، ساتیاناندا، مترجم: جلال موسوی نسب)

▪️ مطالعه بیشتر: کتاب “حقیقت یوگا”. نویسنده: حمیدرضا مظاهری سیف.

روش ترویج یوگا، از ابتدا بر این بوده که در سایر جوامع به عنوان یک دین و مرام مذهبی وارد نشود.
yon.ir/gML1n
در حدود ۱۰۰ پیش که به تدریج یوگا وارد جوامع غربی شد، برای جلوگیری از واکنش مسیحیان، بهترین راه این بود که یوگا را به عنوان یک ورزش معرفی کنند؛ آموزه‏های شبه معنوی آن را به عنوان اسراری محرمانه نگه دارند؛ و همگام با پیش آمدن مریدان، به تدریج واقعیت‏های یوگا را به آن ها بگویند. به این ترتیب، واقعیت‏های پنهان زمانی به شخص گفته می‏شود که با آن روبه رو شده است و بازگشت را ممکن نمی‏داند.

▪️ مطالعه بیشتر: مقاله “ریشه شناسی معنویت گرایی در شبه قاره هند” نویسنده: حسین عرب.