معرفی پایگاه های مفید در نقد عرفان های کاذب

معرفی پایگاه های مفید در نقد عرفان های کاذب

موسسه بهداشت معنوی از سال ۱۳۸۹ به همت جمعی از طلاب حوزه علمیه با ماموریت مقابله دانش بنیان با عرفان های کاذب فعالیت خود را…

مطالعه متن →
قسمت پنجم سریال سارقان روح

قسمت پنجم سریال سارقان روح

فیلم کامل قسمت پنجم سریال “سارقان روح” را مشاهده نمائید.🔰  

مطالعه متن →
"انرژی" به جای "خدا" و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن

“انرژی” به جای “خدا” و پیامدهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن

در کوتاه مدت و میان مدت، رواج این آثار به ایجاد قشری بی تفاوت، لذت گرا و مادی محور در جامعه منجر می شود. قشری…

مطالعه متن →
قسمت چهارم سریال سارقان روح

قسمت چهارم سریال سارقان روح

فیلم کامل قسمت چهارم سریال “سارقان روح” را مشاهده نمائید.🔰  

مطالعه متن →
نقد عرفان اسلامی به بهانه نقد دراویش

نقد عرفان اسلامی به بهانه نقد دراویش

بعد از غائله برخی دراویش در تهران، عده ای به بهانه نقد دراویش و فرقه های تصوف، در اثر بی دقتی، دامنه این انتقادات را…

مطالعه متن →