نقش ادبیات در ترویج عرفان های کاذب و ضرورت مقابله به مثل...

نقش ادبیات در ترویج عرفان های کاذب و ضرورت مقابله به مثل…

استفاده از ادبیات برای ترویج و تعمیق باورهای معنوی انحرافی، به طور گسترده ای در میان جریان های مختلف عرفان های کاذب استفاده شده است….

مطالعه متن →
تاثیرات درمانی یوگا از ادعا تا واقعیت

تاثیرات درمانی یوگا از ادعا تا واقعیت

بسیاری از تحقیقاتی که ادعا می شود، نشانگر تاثیرات مثبت یوگا و مدیتیشن در درمان بیماری ها (خصوصا اختلالات روانی) هستند، دارای نواقص مختلف در…

مطالعه متن →
قسمت چهاردهم سریال سارقان روح

قسمت چهاردهم سریال سارقان روح

فیلم کامل قسمت چهاردهم سریال “سارقان روح” را مشاهده نمائید.🔰  

مطالعه متن →
قسمت سیزدهم سریال سارقان روح

قسمت سیزدهم سریال سارقان روح

فیلم کامل قسمت سیزدهم سریال “سارقان روح” را مشاهده نمائید.🔰  

مطالعه متن →