مقاله مناسبی برای شناخت صهیونیسم مسیحی

مقاله مناسبی برای شناخت صهیونیسم مسیحی

مقاله “آخرالزمان در نگاه مکتب صهیونیسم مسیحی” با زبانی ساده و در عین حال مستند به منابع علمی معتبر، به معرفی صهیونیسم مسیحی و یکی از اساسی ترین مباحث اعتقادی در میان این گروه، یعنی موضوع آخرالزمان، پرداخته است. این مقاله در تابستان ۱۳۸۹ و در مجله علمی پژوهشی “مشرق موعود” منتشر شده است.

چکیده مقاله:

اعتقاد به آخرالزمان جزء لاینفک آموزه‌های تمامی ادیان و حتی مکاتب دست‌ساز بشری است، به‌گونه‌ای که عدم پاسخ به پرسش آخرالزمان، ذهن ناآرام بشر را در وادی حیرت وانهاده و سکون و آرامش را که ثمره ایمان به ادیان و مکاتب است، حاصل نمی‌آورد. از این‌رو اعتقاد به این آموزه وجه مشترک تمامی ادیان و مکاتب است.

بر این اساس مکتب صهیونیسم مسیحی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و حتی در میان مکاتب موجود، بیش‌ترین نقش را به آخرالزمان داده، به گونه‌ای که تفسیر آموزه‌های دیگر این مکتب تنها در سایه نگاه به آخرالزمان میسر خواهد بود. این تحقیق ضمن معرفی اجمالی مکتب صهیونیسم مسیحی به دنبال تبیین نقش آخرالزمان در مکتب صهیونیسم مسیحی است.

واژگان کلیدی: آخرالزمان، موعود، منجی، صهیونیسم مسیحی.

 

متن کامل این مقاله را از طریق لینک زیر می توانید دریافت نمائید.