"پیشگویی در ادیان" قسمت سوم

 “پیشگویی در ادیان” قسمت سوم

مباحث مطرح شده در این قسمت از برنامه: پیشگویی های آخرالزمانی در عرفان های نوظهور، فرقه های بشقاب پرنده ای همچون (رائیلیان، معبد خورشیدی، دروازه…

مطالعه متن →
معرفی فرقه نوظهور "شاهدان یهوه" (Jehovah's Witnesses)

معرفی فرقه نوظهور “شاهدان یهوه” (Jehovah’s Witnesses)

معرفی فرقه نوظهور “شاهدان یهوه” (Jehovah’s Witnesses) به همراه بخشی از ویدئوهای تبلیغاتی این فرقه که برای معرفی فعالیت هایشان ساخته شده است. بخشی از…

مطالعه متن →
 "پیشگویی در ادیان" قسمت دوم

 “پیشگویی در ادیان” قسمت دوم

مباحث مطرح شده در این قسمت از برنامه: پیشگویی های آخرالزمانی در مسیحیت، فرقه هایی که با نگاه های آخرالزمانی در مسیحیت شکل گرفته اند…

مطالعه متن →
"پیشگویی در ادیان" قسمت اول

“پیشگویی در ادیان” قسمت اول

▪ در این قسمت به مباحثی همچون: تعریف پیشگویی و مباحث پیرامون آن، پیشگویی های آخرالزمانی در یهودیت، آخرالزمان در مسیحیت صهیونیستی و … پرداخته…

مطالعه متن →
فیلم کامل مستند "کمپ مسیح" (2006)

فیلم کامل مستند “کمپ مسیح” (۲۰۰۶)

▪ کمپ مسیح (Jesus Camp) ساخته هایدی اوینگ و راشل گریدی مستندی صریح، بی‌واسطه و تکان‌دهنده در باره تبلیغ تفکر اوانجلیستی در میان کودکان آمریکایی…

مطالعه متن →