فیلم کامل مستند "کمپ مسیح" (2006)

فیلم کامل مستند “کمپ مسیح” (۲۰۰۶)

▪ کمپ مسیح (Jesus Camp) ساخته هایدی اوینگ و راشل گریدی مستندی صریح، بی‌واسطه و تکان‌دهنده در باره تبلیغ تفکر اوانجلیستی در میان کودکان آمریکایی است.

▪ تفکری که بنیادش بر آموزه های صهیونیستی قرار داشته و پیروانش به آخرالزمانی مبتنی بر نبرد آرماگدون براساس برپایی مملکت اسرائیل معتقدند تا مسیح موعودشان، پس از آن جنگ مهیب و ویران کننده-که به قول خودشان طی آن کره زمین تقریبا نابود شده و دو سوم اهالی آن به جز یهودیان و اوانجلیست‌ها از بین خواهند رفت – نزول اجلال فرموده و یهودیان باقی مانده که به وی می‌گروند را نجات بخشد!

▪ کمپ مسیح، اردوگاهی تابستانی است که زن واعظ اوانجلیستی به نام “بکی فیشر” آن را تاسیس کرده و کودکان را از۶سالگی به آن‌جا می آورد و با آموزش‌های شبانه‌روزی می‌خواهد آن‌ها را به سربازانی برای نبرد آرماگدون تبدیل کند.

▪ سازندگان فیلم، سه کودک به نام های لوی، ریچل و توری را انتخاب کرده و با دنبال کردن آن‌ها به‌طور موازی، تماشاگر را با فضای کمپ، ایده‌های سیاسی و مذهبی خانم فیشر و سیستم آموزش مذهبی او و مکانیسم تلقین و شستشوی مغزی کودکان در این کمپ آشنا می‌سازد. این کودکان به‌طور داوطلبانه و با رضایت والدینشان در این اردوگاه شرکت کرده و تحت تعالیم اوانجلیستی قرار می‌گیرند.

▪ در صحنه‌ای از فیلم یکی از خدمتگزاران اردوگاه، شمایل مقوایی بزرگی از جورج بوش را در مقابل بچه‌ها قرار می‌دهد و از آن‌ها می‌خواهد او را دعا کنند. بچه‌ها نیز دست‌هایشان را به سمت بوش دراز کرده و برای او دعا می‌خوانند؛ حرکتی که بیشتر به پرستش شبیه است تا دعا.

🔰 فیلم کامل این مستند 🔰