معرفی فرقه نوظهور "شاهدان یهوه" (Jehovah's Witnesses)

معرفی فرقه نوظهور “شاهدان یهوه” (Jehovah’s Witnesses)

معرفی فرقه نوظهور “شاهدان یهوه” (Jehovah’s Witnesses) به همراه بخشی از ویدئوهای تبلیغاتی این فرقه که برای معرفی فعالیت هایشان ساخته شده است.

بخشی از قسمت دوم برنامه “#پیشگویی_در_ادیان” در شبکه جهانی ولایت.