"پیشگویی در ادیان" قسمت پنجم

 “پیشگویی در ادیان” قسمت پنجم

مباحث مطرح شده در این قسمت از برنامه: #غیبگویی، مکانیسم فریب روانی مردم توسط #فالگیران شیاد، شعبده بازی های ذهنی (منتال). برای دانلود پاورپوینت استفاده…

مطالعه متن →