خرافه معجزه آب، پشتوانه شبه علمی قانون جذب

خرافه معجزه آب، پشتوانه شبه علمی قانون جذب

مروجین قانون جذب مدعی اند که این پدیده را علم اثبات کرده است. یکی از پشتوانه های علمی که برای قانون جذب ذکر می کنند، موضوعی است که با عنوان “معجزه آب” در جامعه ما مشهور شده است.

یکی از مطالب انتقادی در رابطه با خرافه معجزه آب را در وبسایت زیر میتوانید بخوانید👇

A Grain of Truth: Recreating Dr. Emoto’s Rice Experiment

خلاصه ای از این نوشتار به زبان فارسی را در وبسایت زیر میتوانید ببینید👇

شهادت آب ؛ ترویج خرافه به سبک ژاپنی یا علمی ناشناخته!