شیطان پرستی همچنان قربانی می‌گیرد

شیطان پرستی همچنان قربانی می‌گیرد

اگرچه در سال های اخیر شاهد افول نشر کتاب هایی در نقد شیطان پرستی هستیم، با این وجود همچنان آثاری در این حوزه منتشر می…

مطالعه متن →
فیلم کامل مستند "کمپ مسیح" (2006)

فیلم کامل مستند “کمپ مسیح” (۲۰۰۶)

▪ کمپ مسیح (Jesus Camp) ساخته هایدی اوینگ و راشل گریدی مستندی صریح، بی‌واسطه و تکان‌دهنده در باره تبلیغ تفکر اوانجلیستی در میان کودکان آمریکایی…

مطالعه متن →
نقش ادبیات در ترویج عرفان های کاذب و ضرورت مقابله به مثل...

نقش ادبیات در ترویج عرفان های کاذب و ضرورت مقابله به مثل…

استفاده از ادبیات برای ترویج و تعمیق باورهای معنوی انحرافی، به طور گسترده ای در میان جریان های مختلف عرفان های کاذب استفاده شده است….

مطالعه متن →
معرفی پایگاه های مفید در نقد عرفان های کاذب

معرفی پایگاه های مفید در نقد عرفان های کاذب

موسسه بهداشت معنوی از سال ۱۳۸۹ به همت جمعی از طلاب حوزه علمیه با ماموریت مقابله دانش بنیان با عرفان های کاذب فعالیت خود را…

مطالعه متن →