نقدی بر نقدِ شیطان گرایی در کشور

نقدی بر نقدِ شیطان گرایی در کشور

شیطان پرستی کلید واژه ای بود که برای مدتی نقل محافل رسانه ای و محافل دانشجویی شده بود. اخبار متعدد در تلکس های خبری، کارگاه…

مطالعه متن →
جایگاه شیطان گرایی در پازل معنویت های نوظهور

جایگاه شیطان گرایی در پازل معنویت های نوظهور

ممکن است برای برخی این سوال پیش آید که چرا نظام سلطه خصوصا در چند دهه اخیر از تحرکات ضد معنوی همچون جریان شیطان گرایی…

مطالعه متن →