نقدی بر نقدِ شیطان گرایی در کشور

نقدی بر نقدِ شیطان گرایی در کشور

شیطان پرستی کلید واژه ای بود که برای مدتی نقل محافل رسانه ای و محافل دانشجویی شده بود. اخبار متعدد در تلکس های خبری، کارگاه…

مطالعه متن →
جایگاه شیطان گرایی در پازل معنویت های نوظهور

جایگاه شیطان گرایی در پازل معنویت های نوظهور

ممکن است برای برخی این سوال پیش آید که چرا نظام سلطه خصوصا در چند دهه اخیر از تحرکات ضد معنوی همچون جریان شیطان گرایی…

مطالعه متن →
برای مقابله با شیطان پرستی به « نگرش سوم » نیازمندیم

برای مقابله با شیطان پرستی به « نگرش سوم » نیازمندیم

شیطان پرستی یکی از ۲۵۰۰ فرقه جدیدی است که تحت عنوان مذاهب عصر جدید در حال گسترش در سطح دنیاست و ایران نیز از این…

مطالعه متن →