خرافه معجزه آب، پشتوانه شبه علمی قانون جذب

خرافه معجزه آب، پشتوانه شبه علمی قانون جذب

مروجین قانون جذب مدعی اند که این پدیده را علم اثبات کرده است. یکی از پشتوانه های علمی که برای قانون جذب ذکر می کنند،…

مطالعه متن →
 آشنایی اجمالی با بزرگترین جریان عرفان نوظهور در کشور

 آشنایی اجمالی با بزرگترین جریان عرفان نوظهور در کشور

▪️ جریان تفکرنوین با محوریت قدرت ذهن، فعالیت خود را در اواخر قرن ۱۹ میلادی از آمریکا آغاز کرده است. ▪️ این جریان در پوشش…

مطالعه متن →