یوگا؛ پوششی ورزشی با اغراض سیاسی

یوگا؛ پوششی ورزشی با اغراض سیاسی

حرف ما این است که یوگا در ویترین اولیه‌ ورزش است ولی وقتی وارد آن می‌شویم و ادامه می‌دهیم آرام آرام ما را به ساحت‌های…

مطالعه متن →
عرفان با طعم مواد مخدر و اعتیاد

عرفان با طعم مواد مخدر و اعتیاد

در برخی منابع یوگایی که توسط مربیان یوگا نوشته شده، به استفاده از برخی مواد مخدر برای دستیابی به تجربه حالت عرفانی بالا تصریح می‌شود…

مطالعه متن →
رسوب باورهای هندویی در جامعه !!

رسوب باورهای هندویی در جامعه !!

در سال های اخیر شاهد ترویج گسترده یوگا و جریان تفکرنوین (قانون جذب و …) در کشورمان هستیم. هر دو این جریان ها ریشه در…

مطالعه متن →
تاثیرات درمانی یوگا از ادعا تا واقعیت

تاثیرات درمانی یوگا از ادعا تا واقعیت

بسیاری از تحقیقاتی که ادعا می شود، نشانگر تاثیرات مثبت یوگا و مدیتیشن در درمان بیماری ها (خصوصا اختلالات روانی) هستند، دارای نواقص مختلف در…

مطالعه متن →