رسوب باورهای هندویی در جامعه !!

رسوب باورهای هندویی در جامعه !!

در سال های اخیر شاهد ترویج گسترده یوگا و جریان تفکرنوین (قانون جذب و …) در کشورمان هستیم. هر دو این جریان ها ریشه در…

مطالعه متن →
تاثیرات درمانی یوگا از ادعا تا واقعیت

تاثیرات درمانی یوگا از ادعا تا واقعیت

بسیاری از تحقیقاتی که ادعا می شود، نشانگر تاثیرات مثبت یوگا و مدیتیشن در درمان بیماری ها (خصوصا اختلالات روانی) هستند، دارای نواقص مختلف در…

مطالعه متن →
یوگا ورزش یا عرفان کاذب

یوگا ورزش یا عرفان کاذب

امروزه «یوگا» به عنوان یک ورزش معرفی می‏شود. معمولا کسانی که با یوگا آشنا می‏شوند، در مراحل اولیه آن را به صورت حرکات #جسمی می‏شناسند….

مطالعه متن →