یوگا ورزش یا عرفان کاذب

یوگا ورزش یا عرفان کاذب

امروزه «یوگا» به عنوان یک ورزش معرفی می‏شود. معمولا کسانی که با یوگا آشنا می‏شوند، در مراحل اولیه آن را به صورت حرکات #جسمی می‏شناسند….

مطالعه متن →
یوگا، معنویت در لباس ورزش

یوگا، معنویت در لباس ورزش

یوگا در ظاهر به عنوان ورزشی مفید در جامعه معرفی شده است؛ حال آن که مروجین اصلی این جریان در کشور آن را به عنوان…

مطالعه متن →